5.jpg
1.jpg
4.jpg
2.jpg
3.jpg
6.jpg

As we all know Polyaluminium chloride - PAC is aluminum alum exists in the form of polymers. Molecular formula [Al2 (OH) nCl6-n] m. Today Viet A Chemicals will guide you how to use and use of Polyaluminium chloride - PAC Polyaluminium chloride - PAC is ...

Mixing chemicals are converted into% concentrations for ease of calculation. Here is how to calculate the% mass%.

Datetime: 18 Jul 2012
8832 View 0 Comments

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ nhất (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Cuộc họp trù bị Công nghiệp (Industry Pre-meeting) và Đối thoại Hóa chất (Chemical Dialogue) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017.

Datetime: 18 Jul 2012
8445 View 0 Comments

Ô nhiễm thủy ngân là một vấn đề môi trường nghiêm trọng toàn cầu về môi trường và sức khỏe con người. Sự phổ biến sử dụng thủy ngân đang ngăn cản những nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng. Thủy ngân là một kim loại đặc biệt, ký hiệu hóa học