Hỗ trợ tư vấn 0929 888 338
Email hỗ trợ info@vietachemicals.com.vn
24/7 SUPPORT 24/7 SUPPORT

Hạt nhựa Lotader

Là Terpolymer của Ethylene và các nhóm chức hoạt tính khác như maleic anhydride hoặc epoxide (glycidyl methacrylate).

Các ứng dụng chính như:

- Là chất liên kết/chất kết dính trong cấu trúc đa lớp cho ngành bao bì phức hợp và lớp phủ đường ống (pipeline coating).

- Chất biến tính va đập cho nhựa kỹ thuật như polyamide và polyester dùng trong lĩnh vực điện tử và ô tô.

- Chất tương thích cho hỗn hợp nhựa tái chế.

- Chất kết nối trong cáp HFFR dùng cho cáp và tấm nhôm.

- Chất tăng cường độ bám dính cho keo nóng chảy và màng keo nhiệt.

- Chất kết dính nóng chảy