Hỗ trợ tư vấn 0929 888 338
Email hỗ trợ info@vietachemicals.com.vn
24/7 SUPPORT 24/7 SUPPORT

Hạt nhựa Lotryl Best Peel

Là Copolymer của ethylene và acrylate. Các ứng dụng chính như:

  • Chất biến tính va đập cho nhựa kỹ thuật (PET, PBT, PA, ABS,)
  • Chất điều chỉnh độ nhớt để hóa lỏng các loại nhựa như ABS, HIPS, PBT, PA;
  • Compound và masterbatch có hàm lượng cao;
  • Lớp hàn dán trong bao bì phức hợp.

Lớp hàn dán dễ mở (easy-peel) cho các sản phẩm trên nền nhựa PP, PET, PS và PVC