Hỗ trợ tư vấn 0929 888 338
Email hỗ trợ info@vietachemicals.com.vn
24/7 SUPPORT 24/7 SUPPORT

Hạt nhựa Orevac

Là Polyolefin (PE, PP, hoặc EVA) ghép maleic anhydride

Các ứng dụng chính như:

  • Chất liên kết/kết dính trong cấu trúc đa lớp cho ngành bao bì phức hợp (ghép đùn extrusion lamination và thổi màng extrusion blown film) và ngành bao bì cứng (rigid packaging)
  • Chất kết nối cho nhựa compound
  • Chất tương thích cho hỗn hợp nhựa, gồm cả nhựa tái chế.
  • Chất biến tính va đập
  • Chất liên kết cho lớp phủ đường ống (Pipe coating adhesive)