Hỗ trợ tư vấn 0929 888 338
Email hỗ trợ info@vietachemicals.com.vn
24/7 SUPPORT 24/7 SUPPORT

Kiến thức

Admin 10:07 PM - 21/08/2023
Bên cạnh việc đem đến sự hấp dẫn cho món ăn, các chất phụ gia còn giúp kéo dài được thời gian bảo quản thực phẩm một cách hiệu quả. Vậy bạn đã nắm được hết thông tin về các loại chất này chưa?
Admin 09:39 PM - 21/08/2023
Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ nhất (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Cuộc họp trù bị Công nghiệp (Industry Pre-meeting) và Đối thoại Hóa chất (Chemical Dialogue) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017.
Admin 09:36 PM - 21/08/2023
Ô nhiễm thủy ngân là một vấn đề môi trường nghiêm trọng toàn cầu về môi trường và sức khỏe con người. Sự phổ biến sử dụng thủy ngân đang ngăn cản những nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng. Thủy ngân là một kim loại đặc biệt, ký hiệu hóa học